Trang chủ | Tìm kiếm | Sơ đồ website
Kĩ thuật
Kỹ thuật lắp đặt
Outlet Temperature
Biểu đồ
Sự giảm nhiệt độ khi qua CeLPad
Examples of routine calculation
0936.595.919
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Kĩ thuật > Kỹ thuật lắp đặt
Outlet Temperature

Inlet/Outlet temperature TABLE with different Humidity

I
N
L
E
T

A
I
R

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E

D
e
g

C

%RH
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
24
13.3
14.4
15
15.6
16.7
17.2
17.8
18.9
19.9
20
20.6
21
21.7
26
14.4
15.6
16.1
17.2
17.8
18.3
19.4
20
20.6
21.1
22.2
22.8
23.3
27
15.6
16.7
17.8
18.3
19.4
20
20.6
21.7
22.2
22.8
23.3
24.4
25
29
17.1
17.8
18.9
19.4
20.6
21.1
22.2
22.8
23.9
24.4
25
25.6
26.7
31
18.3
18.9
20
21.1
21.7
22.8
23.3
24.4
25
26.1
26.7
27.2
27.8
32
19.4
20.6
21.1
22.2
23.3
23.9
25
25.6
26.7
27.2
28.3
28.9
29.4
34
20.6
21.1
22.8
23.3
24.4
25.6
26.7
27.2
28.3
28.9
29.4
30.6
31.1
36
22.2
23.3
24.4
25.6
26.7
27.8
28.9
30
30.6
31.7
32.2
33.3
33.9
37
22.8
23.9
25
26.1
27.2
28.3
29.4
30
31.1
31.7
32.8
33.3
34.4
39
23.9
25
26.1
27.2
28.3
29.4
30.6
31.7
32.8
33.3
34.4
35
36.1
41
25
26.1
27.8
28.9
30
31.1
32.2
33.3
33.9
35
36.1
36.7
37.8
42
26.1
27.2
28.9
30
31.1
32.2
33.3
34.4
35.6
36.7
37.8
38.3
38.9
44
27.2
28.9
29
31.7
32.8
33.9
36.1
35
36.1
37.8
38.9
39.4
40.6
46
28.3
30
31.1
32.8
33.9
35
36.7
37.8
38.3
39.4
40
41.1
42.2
Outlet Temperature Deg C Table

Số lần bài viết đã được xem: 19387
 
Các bài viết khác
Cooling pad production line
Reasonable structure, running stable, high efficiency. 8 digital controlled, temperature the same, heating efficiency increases,lower consumption of electricity, the product has the same color
Examples of routine calculation

Examples of routine calculation

Sự giảm nhiệt độ khi qua CeLPad

Độ giảm nhiệt độ của không khí khi qua tấm CeLPad phụ thuộc vào điều kienẹ môi trường xung quanh như: nhiệt độ và độ ẩm

Biểu đồ

Cooling Pad are processed from cellulose paper, imported from America and Europe that has been specially treated with unique ingredients to achieve exceptional wetting properties and air flow, high cooling...

 
e-mail In   Trước Đỉnh
Online: 3
Hit: 2216862

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Hải Bắc - Designed by HAIBAC.VN
Địa chỉ: P1116 CT3C X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 22.136.126 - 22.145.465  Fax: (04) 35.401.808   Email: habacoltd@gmail.com;  habacoltd@yahoo.com;  tech@haibac.vn