Notice: Undefined index: language in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/language/language.php on line 30 Notice: Constant morong already defined in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/language/vietnam.php on line 33 Notice: Constant email_t already defined in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/language/vietnam.php on line 42 Notice: Use of undefined constant tbl_language - assumed 'tbl_language' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/language/language.php on line 53 Notice: Use of undefined constant langname - assumed 'langname' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/language/language.php on line 53 Notice: Use of undefined constant langid - assumed 'langid' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/language/language.php on line 53 Notice: Undefined offset: 2 in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/config/config.php on line 39 Notice: Undefined offset: 3 in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/config/config.php on line 40 Notice: Undefined offset: 4 in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/config/config.php on line 41 Notice: Undefined offset: 5 in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/config/config.php on line 42 Notice: Undefined offset: 6 in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/config/config.php on line 43 Notice: Use of undefined constant tbl_content - assumed 'tbl_content' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/module/technical.php on line 35 Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/module/technical.php on line 35 Notice: Use of undefined constant tbl_category - assumed 'tbl_category' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/module/technical.php on line 37 Notice: Use of undefined constant catname - assumed 'catname' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/module/technical.php on line 37 Notice: Use of undefined constant catid - assumed 'catid' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/module/technical.php on line 37 Notice: Use of undefined constant tbl_config - assumed 'tbl_config' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 385 Notice: Use of undefined constant config_address_in - assumed 'config_address_in' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 385 Notice: Use of undefined constant langid - assumed 'langid' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 385 Notice: Use of undefined constant tbl_config - assumed 'tbl_config' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 386 Notice: Use of undefined constant config_address_out - assumed 'config_address_out' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 386 Notice: Use of undefined constant langid - assumed 'langid' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 386 Notice: Use of undefined constant tbl_logo - assumed 'tbl_logo' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 33 Notice: Use of undefined constant logoimage - assumed 'logoimage' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 33 Notice: Use of undefined constant logoid - assumed 'logoid' in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 33 Notice: Undefined index: curPg in /home/haibac/domains/haibac.vn/public_html/functions/showmain.php on line 333 Công ty TNHH Hải Bắc
Trang chủ | Tìm kiếm | Sơ đồ website
Kĩ thuật
Kỹ thuật lắp đặt
Outlet Temperature
Biểu đồ
Sự giảm nhiệt độ khi qua CeLPad
Examples of routine calculation
0936.595.919
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Kĩ thuật > Kỹ thuật lắp đặt
Sự giảm nhiệt độ khi qua CeLPad

a)      Tính toán nhiệt độ không khí sau khi qua tấm trao đổi nhiệt CeLdek (CeLPad)

Ví dụ với lưu lượng gió và loại tấm trao đổi nhiệt cụ thể như sau:

Air flow, Q

720.000 [m3/h]

Pad length, L

100 [m]

Pad height, H

2 [m]

Pad depth, D

0,1 [m]

Pad type

7090 - 15

Nhiệt độ bầu khô, t1db

40 [oC]

Nhiệt độ bầu ướt, t1wb

19 [oC]

b)      Tính toán tốc độ gió v(m/s)

                     (m/s)

           (m/s)

c)        Tra bảng độ giảm áp suất và hiệu suất bay hơi

Với tốc độ gió v = 1.0 m/s và biểu đồ độ giảm áp suất và hiệu quả bay hơi của loại tấm CeLdek 7090 – 15 ta có:

-          Hiệu suất bay hơi: η = 78 %

-          Độ giảm áp suất: ΔP = 9 Pa

 

d)       Tính nhiệt độ không khí sau khi qua tấm (t2db)

Nhiệt độ không khí sau khi qua tấm trao đổi nhiệt được áp dụng bằng công thức sau:

                   (oC)

          (oC)

Với kết quả t2db = 23,6 oC, có nghĩa là nhiệt độ không khí sau khi qua tấm làm mát CeLdek giảm từ 40 oC xuống còn 23,6 oC

e)       Tính toán lượng nước bay hơi E

Với thông số nhiệt độ bầu khô: t1db = 40 oC; t2db = 23,6 oC và nhiệt độ bầu ướt t1wb = 19 oC, tra biểu đồ nhiệt ẩm ta có:

X1 = 4,9 g/kg      (Lượng ẩm có trong không khí trước tấm CeLPad)

X2 = 11,8 g/kg    (Lượng ẩm có trong không khí su khi qua tấm CeLPad)

Lượng nước bay hơi vào không khí E

                                      (l/min)

    (l/min)

 

f)        Tính chọn công suất máy bơm và lượng nước cấp bổ sung?

(How to calculate fresh water consumption and pump capacity?)

 

Trong hệ thống phân phối nước có 5 nhân tố tương quan và chúng được mô tả theo hình sau:

Trong đó:

E: Lượng nước bay hơi (Evaporation)

F: Lượng nước cấp bổ sung (Fresh water)

P: Công suất nước của máy bơm (Pump capacity)

B: Lượng nước xả cặn (Bleed-off)

D: Lượng nước được phân phối cho tấm trao đổi nhiệt (Distribution Warter)

 

g)      Tính toán lượng nước xả cặn B

Để tính toán được lượng nước xả cặn B, chúng ta phải biết được chất lượng của nguồn nước hoặc bằng cách đem mẫu nước đi tiến hành phân tích và kiểm tra nồng độ các muối khoáng có trong đó. Chất lượng nguồn nước được biểu thị bằng hệ số CB thông qua biểu đồ sau:

Ví dụ cụ thể:

Giả sử mẫu nước chúng ta phân tích được như sau:

Độ PH của nguồn nước: 7.1

HCO3-:                          200 mg/l

Ca2+:                             20 mg/l

Sử dụng biểu đồ trên ta có: CB = 0,2

Lượng nước xả cặn như sau:

B = CB * E                     (l/min)

B = 0,2 * 99 = 20                       (l/min)

h)      Tính toán lượng nước cấp bổ sung F

Lượng nước cấp bổ sung được biểu thị bằng công thức sau:

            F = E +B                       (l/min)  

Với ví dụ trên ta có:

            F = 99 + 20 = 119          (l/min)

i)        Tính toán lượng nước được phân phối cho các tấm trao đổi nhiệt

Mỗi loại tấm trao đổi nhiệt có một đặc tính khác nhau như: chiều dầy, chiều cao, diện tích bề mặt, sóng giấy, góc cắt, trở lực cũng như độ thẩm thấu và bay hơi cũng khác nhau. Để đánh giá và so sánh đặc tính của các loại tấm trao đổi nhiệt, người ta đưa ra hệ số CD.

Hệ số CD của các loại tấm CeLdek (hay CeLPad) là khác nhau:

Pad type

Specific water flow, CD per m2 top surface

7060 – 15

60 l/min

7090 – 15

60 l/min

5090 - 15

90 l/min

Lượng nước phân phối D được tính toán để phân phối đều trên đỉnh tấm phân phối nước, với chiều dầy của tấm trao đổi nhiệt là d(m) và chiều dài L(m) bằng bội số của các tấm trao đổi nhiệt được ghép lại với nhau.

D = CD * L * d                (l/min)

Lấy ví dụ, với loại tấm CeLdek 7090 – 15 (CeLPad 0709 -15), L = 100 m và D = 0,1 m, Ta có:

            D = 60 * 100 * 0,1 = 600 (l/min)

j)        Tính toán công suất nước của máy bơm

Công suất máy bơm P được tính toán theo công thức như sau:

            P = D + B                     (l/min)

Với ví dụ trên, ta có:

            P = 600 + 20 = 620        (l/min)

Số lần bài viết đã được xem: 18025
 
Các bài viết khác
Cooling pad production line
Reasonable structure, running stable, high efficiency. 8 digital controlled, temperature the same, heating efficiency increases,lower consumption of electricity, the product has the same color
Examples of routine calculation

Examples of routine calculation

Biểu đồ

Cooling Pad are processed from cellulose paper, imported from America and Europe that has been specially treated with unique ingredients to achieve exceptional wetting properties and air flow, high cooling...

Outlet Temperature

Inlet/Outlet temperature TABLE with different Humidity

 
e-mail In   Trước Đỉnh
Online: 2
Hit: 2086449

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Hải Bắc - Designed by HAIBAC.VN
Địa chỉ: P1116 CT3C X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 22.136.126 - 22.145.465  Fax: (04) 35.401.808   Email: habacoltd@gmail.com;  habacoltd@yahoo.com;  tech@haibac.vn